برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۳۹۹

برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۳۹۹
آذر ۲۸, ۱۳۹۹

آن‌چه بیش از گذشته موجب نگرانی و تشویش خاطر ما انسان‌ها خصوصا در این ایام است «اضطراب» می‌باشد که موضوع اصلی این پادکست بوده و راه‌کارهایی در جهت مقابله با آن ارائه می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه