برنامه کامل ۲۸ آبان ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹

پیام دوست چهارشنبه ها امروز قسمت جدیدی به نام «گفتنی ها کم نیست» را معرفی و بخش اول آن را ارائه خواهد نمود و بعد از آن به روال سال‌ها؛ قسمت «خبرنگار» را تقدیم شما همراهان عزیز می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه