برنامه کامل ۲۷ مهر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۲۷ مهر ۱۳۹۹
مهر ۲۷, ۱۳۹۹

در یوم میلاد مبارک حضرت باب برنامه ی ویژه ای به حضور شما گرامیان تقدیم می کنیم در سه قسمت: اول «این است عید الهی»، دوم «آغاز در انجام» و سوم «چشمه های نجات».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه