برنامه کامل ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها با “صد پرسش صد پاسخ” شروع می‌شود ، با “گرامافون” ادامه پیدا می‌کند و با “کاوشی در تعصّب” به پایان می‌رسد.

ثبت نام در خبرنامه