برنامه کامل ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

موضوع مورد بحث در پنجاهمین قسمتِ پادکست هفت “در باب معمولی بودن” است. امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد.

ثبت نام در خبرنامه