برنامه کامل ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

موضوع مورد بحث در پنجاهمین قسمتِ پادکست هفت “در باب معمولی بودن” است. امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه