برنامه کامل ۲۷ دی ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۷ دی ۱۳۹۸
۲۷ دی ۱۳۹۸

در این پرده هفتم و این روز جمعه ابتدا «یک قهرمان» را می شنوید سپس «چند ثانیه باشما» و بعد از آن «موج مثبت» را و بعد از چند هفته که این برنامه پخش نشده بود «بانوی سرزمین من» تقدیم شما گرامیان میشود و در نهایت شنونده «جمع جمعه ها» خواهید بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه