برنامه کامل ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۷ خرداد ۱۴۰۲

از این هفته «سخنرانی» جدیدی را برای شنیدن شما گرامیان انتخاب کرده‌ایم با عنوان نقش زنان در همبستگی جامعه و نیز قسمت دیگری از «معماران صلح» را به نظر شما می‌رسانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه