برنامه کامل ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
۲۷ اسفند ۱۴۰۰

پادکست هفت امروز به دو موضوع پرداخته است: یکی شرایط کاری و چالش‌های دوران کرونا ودیگری جایگاه و حقوق زنان در آئین بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه