برنامه کامل ۲۷ آذر ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۷ آذر ۱۴۰۱
آذر ۲۷, ۱۴۰۱

امروز «با من حرف بزن» در دو بخش به چالش‌های تحصیلی نوجوانان می‌پردازد و پیش‌خوان، دل‌نوشته‌ای از فهیم عطار را برایمان می‌خواند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه