برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۳۹۸
آبان ۲۷, ۱۳۹۸

در برنامه پیام دوست امروز گزیده ای از یک سخنرانی را خواهیم داشت. قبل از آن هم نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ را می شنوید و در آغاز هم برنامه کوتاه این روزها را تقدیم شما می کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه