برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۳۹۷
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

این هفته هم در ایستگاه اول سری می‌زنیم به «صفحه نمایش» و در ایستگاه دوم قسمت تازه‌ای از مجموعه برنامه «پیشنهاد» را با هم می‌شنویم.

ثبت نام در خبرنامه