برنامه کامل ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۲۶, ۱۴۰۱

موضوع مورد بحث در این پادکست هفت «تأثیر تکنولوژی به خصوص گوشی‌های هوشمند و اپلیکیشن‌ها بر زندگی ما انسان‌ها» می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه