برنامه کامل ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
۲۶ فروردین ۱۴۰۱

موضوع مورد بحث در این پادکست هفت «تأثیر تکنولوژی به خصوص گوشی‌های هوشمند و اپلیکیشن‌ها بر زندگی ما انسان‌ها» می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه