برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

در پیام دوست امروز گزیده هایی از یک «سخنرانی» را پخش می کنیم و قبل از آن نمایش رادیویی «دوران شکوفايی» را خواهیم داشت و در آغاز هم برنامه «این روزها» را تقدیم می کنیم.

ثبت نام در خبرنامه