برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

در پیام دوست امروز گزیده هایی از یک «سخنرانی» را پخش می کنیم و قبل از آن نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» را خواهیم داشت و در آغاز هم برنامه «این روزها» را تقدیم می کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه