برنامه کامل ۲۶ شهریور۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۶ شهریور۱۴۰۰
شهریور ۲۶, ۱۴۰۰

این بار پادکست هفت یک موضوع عاطفی و انسانی را برای کنکاش انتخاب کرده است و آن “مهاجران افغانستانی” است.

ثبت نام در خبرنامه