برنامه کامل ۲۶ شهریور۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ شهریور۱۴۰۰
۲۶ شهریور ۱۴۰۰

این بار پادکست هفت یک موضوع عاطفی و انسانی را برای کنکاش انتخاب کرده است و آن “مهاجران افغانستانی” است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه