برنامه کامل ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
۲۶ خرداد ۱۴۰۱

پنجشنبه روز کودکان و والدین است، پس ابتدا دو بخش “سپیدار و ویززز” و “سفرهای تیپ تیپی” را برای کودکان پخش می‌کنیم و سپس “آب در کوزه و ما” را تقدیم پدران و مادران محترم می‌نمائیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه