برنامه کامل ۲۶ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ تیر ۱۴۰۲
۲۶ تیر ۱۴۰۲

امروز ابتدا «این روزها» ما را از بیانیه جدید جامعه جهانی بهائی آگاه می‌کند، سپس «شاخه زیتون» از لزوم مشارکت اجتماعی می‌گوید و نهایتا «اکسیر معرفت» بحث خود را درباره موانع راه یگانگی بشر ادامه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه