برنامه کامل ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

قسمت جدیدی از «آموزه‌های نو» و قسمت جدید دیگری از «گفتنی‌ها کم نیست»، برنامه این سه شنبه را تشکیل می‌دهند که کلا سیری است در عالم علم. بشنوید

news letter image

ثبت نام در خبرنامه