برنامه کامل ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹
پیام دوست یکشنبه‌ها از این هفته قسمت جدیدی را در برنامه خود گنجانده است به نام «قصه‌ها» که به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء تهیه شده است و بعد از پخش قسمت اول این برنامه، به روال هفته های قبل «سر آشکار» و «پیشنهاد» را به سمع و نظر شما گرامیان میرساند.

ثبت نام در خبرنامه