برنامه کامل ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
۲۶ بهمن ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه‌ها از این هفته قسمت جدیدی را در برنامه خود گنجانده است به نام «قصه‌ها» که به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء تهیه شده است و بعد از پخش قسمت اول این برنامه، به روال هفته های قبل «سر آشکار» و «پیشنهاد» را به سمع و نظر شما گرامیان میرساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه