برنامه کامل ۲۶ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۶ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۲۶, ۱۴۰۱

پادکست هفت باز هم در رابطه با برابری جنسیتی و این بار با توجه به فرآیند دیجیتال اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارد و با نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفتگو می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه