برنامه کامل ۲۶ آذر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ آذر ۱۴۰۱
۲۶ آذر ۱۴۰۱

برنامه را با گزیده‌ای از یک «سخنرانی» آغاز کرده‌ایم و با «معماران صلح» به پایان برده‌ایم و در ضمن از مقوله ابراز خشم در چهار قدم هم سخن گفته‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه