برنامه کامل ۲۶ آبان ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۶ آبان ۱۴۰۰
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

پیام دوست چهارشنبه ابتدا آخرین بخش از «نمایش باران و فاران» را با تشکر از دست اندرکاران این مجموعه پخش می‌کند و سپس به قسمت «خبرنگار» که ادامه خبرنگار هفته قبل است می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه