برنامه کامل ۲۶ آبان ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۶ آبان ۱۳۹۸
آبان ۲۶, ۱۳۹۸

در بخش اول پیام دوست یکشنبه ها «صد پرسش صد پاسخ» را خواهید شنید و در ادامه با «گرامافون» همراه خواهید شد و در پایان شنونده «کاوشی در تعصب» خواهید بود.

ثبت نام در خبرنامه