برنامه کامل ۲۵ مهر ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۵ مهر ۱۳۹۸
مهر ۲۵, ۱۳۹۸

مجله جوانان امروز را هم با نقطه سر خط آغاز می‌کنیم که به مناسبت روز جهانی فقر به یک موضوع مهم اختصاص دارد و بعد از آن قسمت‌های جدیدی از برنامه های آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح یکی پس از دیگری به نظر گرامیتان خواهد رسید.

ثبت نام در خبرنامه