برنامه کامل ۲۵ مهر ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۲۵ مهر ۱۳۹۸
مهر ۲۵, ۱۳۹۸

مجله جوانان امروز را هم با نقطه سر خط آغاز می‌کنیم که به مناسبت روز جهانی فقر به یک موضوع مهم اختصاص دارد و بعد از آن قسمت‌های جدیدی از برنامه های آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح یکی پس از دیگری به نظر گرامیتان خواهد رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه