برنامه کامل ۲۵ دی ۱۳۹۹

برنامه کامل ۲۵ دی ۱۳۹۹
دی ۲۵, ۱۳۹۹

بولتن ۱۷ – موضوع این شماره: زندگی شیرین است. زندگی سخت است. زندگی مدرسه است. زندگی بی‌رحم است. زندگی بالاست. زندگی پایین است. اما آیا زندگی شیرین هم هست؟ این یکی شاید به نظر خیلی‌ها خنده دار باشد یا شاید بسیاری با آن موافق باشند. شما چه می‌گویید؟

ثبت نام در خبرنامه