برنامه کامل ۲۵ دی ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۵ دی ۱۳۹۹

بولتن ۱۷ – موضوع این شماره: زندگی شیرین است. زندگی سخت است. زندگی مدرسه است. زندگی بی‌رحم است. زندگی بالاست. زندگی پایین است. اما آیا زندگی شیرین هم هست؟ این یکی شاید به نظر خیلی‌ها خنده دار باشد یا شاید بسیاری با آن موافق باشند. شما چه می‌گویید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه