برنامه کامل ۲۵ تیر ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۵ تیر ۱۴۰۰
تیر ۲۵, ۱۴۰۰

به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی در تقویم ایران، این پادکست هفت تقدیم شده است به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه