برنامه کامل ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
بهمن ۲۵, ۱۴۰۱

به روال سه‌شنبه‌ها دو برنامه امروز «آموزه‌های نو» و «خاطرات یوتاب» است و صحبت فیمابین آن‌ها توجه به جمله «اتحاد، وحدت در هدف است نه مثل هم فکر کردن.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه