برنامه کامل ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۲۵, ۱۴۰۱

در آخرین پنجشنبه سال خورشیدی «سپیدار و ویززز» به مرور آن چه در سال گذشته گذشت مشغولند و «مزرعه سبز» درس تدبیر و درایت می‌دهد و در آخر، توجه والدین عزیز را در «کودکان منادیان صلح» به گریه کودک و معنی آن جلب می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه