برنامه کامل ۲۵ اَذر ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۵ اَذر ۱۴۰۱
آذر ۲۵, ۱۴۰۱

«حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی» بحثی است تأمل برانگیز که پادکست هفت امروز به آن پرداخته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه