برنامه کامل ۲۵ اَذر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۵ اَذر ۱۴۰۱
۲۵ آذر ۱۴۰۱

«حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی» بحثی است تأمل برانگیز که پادکست هفت امروز به آن پرداخته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه