برنامه کامل ۲۴ مهر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ مهر ۱۳۹۹
۲۴ مهر ۱۳۹۹

بولتن۴ – موضوع این شماره: تاج دنیا هربار که با واقعه ای ناگوار مواجه می شویم شاید با خود بگوییم: مگه بدتر از اینم می شه؟ و باز دفعه بعد می بینیم که آری می شود. اما آیا می توانستیم تصور کنیم که یک اتفاق ساده در گوشه ای از دنیا این چنین به همه ساختارهای ملی و بین المللی آسیب بزند و مدعیان و مدیران را در سراسر جهان در برطرف کردنش و نجات آنچه داشته اند به زانو در آورد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه