برنامه کامل ۲۴ شهریور۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۴ شهریور۱۴۰۰
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰

پیام دوست چهارشنبه، قسمت خبرنگار را به بحث و گفتگو در باره روز بین المللی دموکراسی اختصاص داده است که امروز ( ۱۵ سپتامبر ) است و البته قبل از آن نمایش باران و فاران را پخش خواهد نمود.

ثبت نام در خبرنامه