برنامه کامل ۲۴ شهریور۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ شهریور۱۴۰۰
۲۴ شهریور ۱۴۰۰

پیام دوست چهارشنبه، قسمت خبرنگار را به بحث و گفتگو در باره روز بین المللی دموکراسی اختصاص داده است که امروز ( ۱۵ سپتامبر ) است و البته قبل از آن نمایش باران و فاران را پخش خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه