برنامه کامل ۲۴ دی ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۴ دی ۱۴۰۱
دی ۲۴, ۱۴۰۱

بخش سوم از سخنرانی خانم شهلا شفیق با عنوان «زنان در ایران معاصر- تیرگی‌ها و روشنائی‌ها» و بخش نود و هفتم از «معماران صلح» ساختار برنامه امروز ما هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه