برنامه کامل ۲۴ دی ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ دی ۱۴۰۱
۲۴ دی ۱۴۰۱

بخش سوم از سخنرانی خانم شهلا شفیق با عنوان «زنان در ایران معاصر- تیرگی‌ها و روشنائی‌ها» و بخش نود و هفتم از «معماران صلح» ساختار برنامه امروز ما هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه