برنامه کامل ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰

برنامه این دوشنبه را با «این روزها» آغاز می‌کنیم. بعد از آن‌ هم قسمت جدیدی از مجموعه «در تب و تاب انتخاب» را خواهیم شنید و در پایان با نمایش رادیویی «نرگس شیراز» همراه خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه