برنامه کامل ۲۴ تیر۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ تیر۱۴۰۰
۲۴ تیر ۱۴۰۰

بولتن ۴۳ – موضوع این شماره: بحران، شکست، پیروزی. شاید هیچ فردی در جهان نباشد که در برهه‌ای از زندگی دچار وقایع غیر منتظره و ناهنجار نشده باشد. اما مسلما واکنش همه نسبت به این نوع وقایع یکسان نیست. در هنگام بروز بحران باید چه کرد؟‌ آیا بحران‌ها به ما غلبه می‌کنند یا این ما هستیم که باید کنترل بحران را به دست بگیریم؟ با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه