برنامه کامل ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰

در این شب چهارشنبه سوری بعد از بیان نکاتی در باره این آئین کهن ایرانی دو قسمت «آموزه‌های نو» و «گفتنی‌ها کم نیست» را برای شنیدن شما در برنامه لحاظ کرده‌ایم. با امید به این که بپسندید.

ثبت نام در خبرنامه