برنامه کامل ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰

در این شب چهارشنبه سوری بعد از بیان نکاتی در باره این آئین کهن ایرانی دو قسمت «آموزه‌های نو» و «گفتنی‌ها کم نیست» را برای شنیدن شما در برنامه لحاظ کرده‌ایم. با امید به این که بپسندید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه