برنامه کامل ۲۴ اَبان ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۴ اَبان ۱۴۰۱
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

برنامه امروز مشتمل است بر «آموزه‌های نو» و «خاطرات یوتاب» ضمنا به مناسبت روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار، بحث مبسوطی خواهیم داشت در این باب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه