برنامه کامل ۲۴ آبان ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۴ آبان ۱۳۹۷
آبان ۲۴, ۱۳۹۷

مثل همیشه مجله جوانان را با نقطه سر خط شروع می‌کنیم و با چهل تیکه ادامه می‌دهیم و با دمی با تاریخ سه بخش اصلی آن را به پایان می‌بریم.

ثبت نام در خبرنامه