برنامه کامل ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۱

خوش‌وقتیم که از این هفته پخش فصل دوم از «با من حرف بزن» را آغاز می‌کنیم و پس از آن در بخش پیش‌خوان از نفرت پراکنی در فضای مجازی سخن به میان می‌آوریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه