برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
۲۹ مرداد ۱۴۰۰

“خشم و عصبانیّت” به عنوان یک خصیصه وجودی انسان و نحوه اداره آن مطلبی است که در این پادکست هفت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه