برنامه کامل ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
فروردین ۲۳, ۱۳۹۸

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری چه روزی است؟ بیست و پنجم ، فروردین ماه در تقویم رسمی کشورمون ایران ، به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده و همه ساله در چنین روزی مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی برگزار میشه.

ثبت نام در خبرنامه