برنامه کامل ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری چه روزی است؟ بیست و پنجم ، فروردین ماه در تقویم رسمی کشورمون ایران ، به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده و همه ساله در چنین روزی مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی برگزار میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه