برنامه کامل ۲۳ شهریور۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۳ شهریور۱۴۰۰
شهریور ۲۳, ۱۴۰۰

سه شنبه نقره‌ای همانطور که می‌دانید دو قسمت دارد. یکی «به سوی دنیای بهتر» است و دیگری «نقطه سرخط». پس گوش کنید و از شنیدن آن‌ها متلذذ شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه