برنامه کامل ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
۲۳ بهمن ۱۳۹۹

بولتن ۲۱- موضوع این شماره : تفاوت‌ها، حالا دیگر در بسیاری از نقاط دنیا وقتی در خیابان‌ها قدم می‌زنیم چهره‌های گوناگونی از مردم را می‌بینیم که علی‌رغم تفاوت‌های بسیار در شیوه زندگی و نوع تفکر و یا تفاوت‌های ظاهری و جسمی، اشتراکات بسیاری دارند. چگونه می‌توان علی‌رغم این همه تفاوت به تفاهم و یک‌دلی با دیگران دست یافت؟ در بولتن این هفته به بررسی بعضی از ابعاد این موضوع می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه