برنامه کامل ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه کامل ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۱

در پادکست هفت امروز دردرباره کنفرانس‌های بهائی که اخیرا در سرتاسر جهان برگزار شده صحبت می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه